KẺ VẬN RỦI TRONG NHÀ

nguoi xau xi

Con tôi, tài sản tôi…

Thế Tôn đã dạy câu trên khi ở Xá-vệ, liên quan đến chưởng khố A-nan. Continue reading “KẺ VẬN RỦI TRONG NHÀ”

Advertisements

MỘT TĂNG SINH KHÓ DẠY

ke kho khao

Tìm không được bạn đường…

Ðức Phật dạy câu này tại Xá-vệ, liên quan đến đệ tử của Trưởng lão Ðại Ca-diếp. Continue reading “MỘT TĂNG SINH KHÓ DẠY”

NHÀ VUA VÀ NGƯỜI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP (Phần 1)

 

NGUOI DEP

Ðêm dài cho kẻ thức…

Ðức Phật dạy câu này khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba-tư-nặc ở Kosala và một người. Continue reading “NHÀ VUA VÀ NGƯỜI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP (Phần 1)”

Đế Thích cúng dường Đại Ca Diếp

 

dai ca diep

Ít giá trị hương này…

Thế Tôn dạy câu trên khi ngụ tại Veluvana, liên quan đến sự cúng dường Trưởng lão Ðại Ca-diếp. Một hôm Trưởng lão Ðại Ca-diếp xuất định sau bảy ngày nhập Diệt tận định, đi ra ngoài với ý định khất thực tuần tự nhà này qua nhà khác trong thành Vương-xá. Lúc đó năm trăm thiên nữ gót son, vợ của vua trời Ðế Thích vừa thức dậy và chuẩn bị năm trăm phần cúng dường hết cả cho Trưởng lão. Phẩm vật trên tay, họ chặn Trưởng lão giữa đường, xin: Continue reading “Đế Thích cúng dường Đại Ca Diếp”