TÔN KÍNH NHỮNG BẬC ĐÁNG TÔN KÍNH

PHẨM: PHẬT

Cúng dường bậc đáng cúng … Continue reading “TÔN KÍNH NHỮNG BẬC ĐÁNG TÔN KÍNH”

Advertisements

PHƯƠNG CÁCH GIÁO GIỚI TRONG NGÀY BỐ-TÁT CỦA BẢY ĐỜI ĐỨC PHẬT

loi chu Phat day

PHẨM: PHẬT

Không làm mọi điều ác …

Câu chuyện này được kể lại khi đức Phật đang ở Kỳ Viên, liên quan đến câu hỏi của Tôn giả A-nan. Continue reading “PHƯƠNG CÁCH GIÁO GIỚI TRONG NGÀY BỐ-TÁT CỦA BẢY ĐỜI ĐỨC PHẬT”