THỢ KIM HOÀN, TỲ-KHEO VÀ CON NGỖNG

ThayTyKheoVaConNgong

Một số sinh bào thai…

Phật đã dạy như thế khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Tissa, người thường đến thợ kim hoàn khất thực. Continue reading “THỢ KIM HOÀN, TỲ-KHEO VÀ CON NGỖNG”

Advertisements

Bào thai chắp tay

bao thai chap tay

Có một lần, lúc đức Phật đang tuyên thuyết pháp Đại thừa tại thành Vương Xá, trong đạo  tràng của  Ngài  có một  người  đàn  bà  hiền đức tài giỏi tên  là Tỳ Lâu.

Continue reading “Bào thai chắp tay”