PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH

hanh bo thi

Keo kiết không sanh thiên …

Câu chuyện này xảy ra, khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến phẩm vật tối thắng. Continue reading “PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH”

Advertisements

CHƯỞNG KHỐ CHÂN MÈO

cung duong gao

Chớ chê khinh điều thiện…

Do chuyện chưởng khố Chân Mèo Bilalapàdaka, Thế Tôn dạy câu trên khi ngụ tại Kỳ Viên. Continue reading “CHƯỞNG KHỐ CHÂN MÈO”

Cúng dường được phước

cung duong chu tang

Thuở  xưa  có một  cặp  vợ chồng  rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Tuy họ đi khắp nơi tìm  việc khó nhọc để làm,  nhưng việc làm  quá  khó  kiếm, nhìn thấy thiên hạ  giàu  có dư dả còn mình thì cùng khốn  như thế,  hai vợ chồng không ngừng than vắn  thở dài  với nhau. Trở về căn  nhà rách nát của mình, người chồng tên Kệ Di La ngồi trước mặt vợ nói rằng: sống rất khổ sở, thường bị đói lạnh bức bách  mà không thể  làm  gì để thay đổi tình thế  được. Continue reading “Cúng dường được phước”

Một tảng đá

tang da trang

Mùa  xuân là  thời  gian   thích hợp  nhất cho việc trồng trọt, thế  nên  có ông nông phu nọ nghĩ  đến chuyện khai khẩn, gieo trồng canh tác trên một mảnh đất  xưa nay  vẫn  bị bỏ hoang. Continue reading “Một tảng đá”

Giai cấp Nhất Ức Lý

bo thi

Ngày  xưa,  trong xã  hội  Ấn Độ, sự  chênh lệch  giữa  người  và người  quả  là rất lớn. Thành Vương Xá ở miền  nam nước Ấn, dân  chúng rất giàu  có nhưng cũng  không khỏi  có sự  phân biệt  giai cấp. Continue reading “Giai cấp Nhất Ức Lý”

Phước đức của hoàng hậu

phuoc duc

Đức Phật đã  từng dạy  rằng người  hành bố thí  là người  đang tạo  cho mình một gia  sản  vững  chắc.  Công  đức của  bố thí  không những thù thắng, mà còn là nơi nương  tựa  bảo đảm  và an toàn nhất. Những người hiện tại giàu  có trên thế  gian  chính là những người đã tạo nhân bố thí  trong kiếp  trước,  và họ đang hưởng  phúc  báo  của  công  đức  này.  Và người hành bố thí  ngày  nay  chính là  đang chuẩn bị hưởng hạnh phúc  trong tương  lai. Continue reading “Phước đức của hoàng hậu”