Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc của mọi người

Cho dua vung chac

Chúng ta sống trên cuộc đời này thật sự chịu sự tác động của rất nhiều thứ xung quanh, đôi lúc chúng ta rất mạnh mẽ, đôi lúc thì rất yếu đuối và luôn mong muốn có một chỗ dựa vững chãi cho mình nhìn về mà tựa, chỉ thế thôi đã cảm thấy ấm lòng và vững bước tiếp. Continue reading “Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc của mọi người”

Advertisements