MỘT THIẾU NỮ CHẾ GIỄU THẦY TỲ-KHEO TRẺ

ty kheo tre

Chớ theo pháp hạ liệt …

Câu pháp này được Thế Tôn nói khi Ngài ở Kỳ Viên, với một Tỳ-kheo trẻ. Continue reading “MỘT THIẾU NỮ CHẾ GIỄU THẦY TỲ-KHEO TRẺ”

Advertisements

TỲ-KHEO VÀ BỘ ĐỒ RÁCH

Thật khó tìm ở đời…

Khi ngụ tại Kỳ Viên. Thế Tôn đã dạy câu trên vì Trưởng lão Pilotika. Continue reading “TỲ-KHEO VÀ BỘ ĐỒ RÁCH”

SA-DI BẢY TUỔI ĐƯỢC LÒNG MỌI NGƯỜI

sadi bay tuoi

Khác thay duyên thế lợi …

Thế Tôn đã dạy như thế ở Kỳ Viên do chuyện Trưởng lão Vanavàsi Tissa. Continue reading “SA-DI BẢY TUỔI ĐƯỢC LÒNG MỌI NGƯỜI”

Ma Ha Lô đắc đạo

dac dao

Tại  nước  Ma  La  ở Ấn Độ, cách  đô thành chừng sáu, bảy  trăm dặm, có một  tòa tinh xá,  bình thường có 500  vị tỳ-kheo đã  thọ  giới cụ túc sinh sống ở trong ấy. Ngoài  số các vị tỳ-kheo ấy còn có một  vị tương  đối lớn tuổi,  tên  gọi là Ma Ha  Lô. Ông sinh ra vốn ngu si đần  độn, không ai có thể  dạy cho ông học, cho đến  một câu kệ ông cũng  không nhớ nổi.

Continue reading “Ma Ha Lô đắc đạo”