BA NHÓM TỲ-KHEO

ba nhom ty kheo

Không trên trời, giữa biển…

Phật đã dạy như thế tại Kỳ Viên, liên quan đến ba nhóm người. Continue reading “BA NHÓM TỲ-KHEO”

Advertisements