Anh chàng bốn vợ

nguyen van sang

Dưới đây là một câu chuyện thể thơ rất hay mà tôi đã đọc nhiều lần, sau mỗi lần đọc tôi lại thấy bình an. Tôi mong những ai đọc được câu chuyện dưới đây cũng được bình an mãi mãi. Continue reading “Anh chàng bốn vợ”

Advertisements