Ẩn sĩ lõa thể Pathika

 

an si loa the

Không nên nhìn lỗi người…

Tại Xá-vệ Phật đã dạy câu trên liên quan đến ẩn sĩ lõa thể Pàthika. Continue reading “Ẩn sĩ lõa thể Pathika”

Advertisements

Cư sĩ hiền thiện

 

vi cu si hien thien

Nay vui, đời sau vui…

Giáo lý này được Thế Tôn dạy cho một cư sĩ hiền thiện khi Ngài ngụ ở Kỳ Viên. Continue reading “Cư sĩ hiền thiện”

Những cư sĩ đầu tiên

cu si dau tien

Có một buổi sáng kia,  ánh sáng bình minh đầu  tiên vừa  mới trải dài  trên mặt đất, đức  Phật đã  một  mình đi  tản bộ trên bờ sông.  Bỗng nhiên từ  xa,  có một  thanh niên chạy  đến  với dáng vẻ điên  cuồng,  miệng không ngớt la thất thanh:

Continue reading “Những cư sĩ đầu tiên”

Vị cư sĩ thành tựu trí tuệ bát nhã Ba La Mật

cu si duy ma cat

Tại thành Tỳ Đa Ly, có ông Cư sĩ tên là  Duy Ma Cật, ông giỏi biện tài, có thần thông trí  tuệ đầy đủ, phương tiện thông suốt, trọn thành đại nguyện. Continue reading “Vị cư sĩ thành tựu trí tuệ bát nhã Ba La Mật”