Năm loại bất tử khi không sát sanh

khong sat sinh

Kinh  A-di-đà có nói tới 16 vị đại đệ tử của đức Phật, trong số ấy có tôn giả Bạc Câu La.  Ngài  cao lớn tráng kiện, nghi  dung trang nghiêm đẹp  đẽ,  đó là vì trong những đời quá  khứ  ngài  không hề  sát hại  một  sinh linh   nào.  Nhờ  thiện nghiệp ấy nên  trong 91 đời ngài  không bệnh hoạn, từ nhỏ  tới già không ngã  bệnh một  lần  nào.  Không  những thế,  ngài còn có cái phúc  đức là không bao giờ chết  vì năm loại tai họa,  cũng  gọi là có được “năm  loại bất  tử”. Thế  nào là năm loại bất  tử?

Continue reading “Năm loại bất tử khi không sát sanh”

Advertisements

Cứu Vật Vật trả Ơn – Cứu Nhơn Nhơn Trả Quáng

cuu ran chua

Lúc đức Phật Thích-ca còn ở nhân địa  tu đạo  Bồ Tát, Ngài  đã  từng sinh ra làm một  vị đại  phú  ông rất giàu  có. Cây  gỗ trong rừng và mỏ khoáng trong núi  đều  thuộc sở hữu  của  ông, dùng suốt  đời cũng  không hết.  Còn  nói về tiền bạc  thì  phải đếm  lên  tới cả ngàn vạn  ức tiền vàng, tha hồ sử dụng chi tiêu.

Continue reading “Cứu Vật Vật trả Ơn – Cứu Nhơn Nhơn Trả Quáng”

Cứu người một lần được cứu ngàn lần

Hang Gia Dat20

Thuở xưa tại Trung Ấn Độ có một quốc gia tên  là  Ba  La  Nại,  thừa tướng  của  nước này  giàu  có nhất thiên hạ,  gia  sản  lên  tới tiền muôn bạc  triệu, nhưng hai  vợ chồng  đã  lớn tuổi  mà  chưa  có đứa  con nào.

Continue reading “Cứu người một lần được cứu ngàn lần”

Cứu mạng chúng sinh – Thoát khỏi mạng yểu

kien gap nuoc

Có Ngài La Hán thuở xưa

Ẩn trong rừng núi tuyết lùa mênh mông

Ngài từng chứng quả “lục thông”.

Có tài biết rõ việc trong ba đời Continue reading “Cứu mạng chúng sinh – Thoát khỏi mạng yểu”

Không chỉ giúp người mà cần phải cứu vật

cuu vat

Đời nhà Nguyên có một nhà triệu phú gia tài hàng trăm vạn, nhưng không có con; vợ chồng thường than thở về số phận cô quả của mình. Vợ chồng tìm đủ trăm phương ngàn kế chỉ mong cầu có con mà rốt cuộc không sinh được đứa nào. Continue reading “Không chỉ giúp người mà cần phải cứu vật”

Dùng Voi chở nước – Cứu mạng sanh linh

voi cho nuoc

Từ khi đức Phật Thích-ca Mâu-ni giáng sinh nơi cõi đời ô trược này, thuyết pháp giáo hóa muôn loài, chúng sinh mới hiểu được lý nhân quả báo ứng, sát sinh, phóng sinh. Trong kinh Kim Quang Minh, phẩm Lưu thủy trưởng giả tử có nói về tiền thân của ngài khi còn hành đạo Bồ Tát, đã trải lòng từ bi dùng voi chở nước cứu mạng chúng sinh. Câu chuyện như sau: Continue reading “Dùng Voi chở nước – Cứu mạng sanh linh”

Cứu Rùa Được Phong Thần

cuu rua
Thời nhà Tấn, tại đất Sơn Âm, có một chàng thanh niên tên là Khổng Du, nguyên là một việc quan cấp nhỏ, từng mua một con rùa đem thả dưới sông. Con rùa ấy hình như hiểu được lòng người, nên sau khi xuống nước, lại ngoái đầu nhìn chăm chăm vào Khổng Du, rồi mới lần lần bơi đi. Khổng Du cũng cảm thấy không thể rời bỏ nó. Continue reading “Cứu Rùa Được Phong Thần”