Dạy con từ thuở còn thơ…

day con duong doi

Cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận thật sự được câu nói này dù hiện tại tôi chưa có con, Kể từ khi ra làm kinh doanh riêng và bắt đầu quản lý con người, tôi mới bắt đầu cảm nhận được cách làm việc và thái độ làm việc của mỗi người hoàn toàn khác nhau tùy vào hoàn cảnh lúc nhỏ của họ, và tôi thấy rằng những người mà lúc nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống chịu kham khổ nhiều, sống chịu đựng nhiều thì sau này ra đời họ biết chịu cực khổ nhiều hơn, biết phấn đấu, biết học hỏi. Còn những người có gia đình khá giả, được nuông chiều bảo bọc từ nhỏ nhiều, ít được tiếp xúc với cuộc đời thì sau này ra đời lại không thể chịu nhiều thử thách khó khăn, ít chịu khó, và cũng ít chịu học hỏi những cái mới mẻ, họ chỉ làm những điều họ thích, còn những điều họ đã không thích rồi thì làm cho có làm chứ không có phấn đấu nhiều cho công việc đó. Continue reading “Dạy con từ thuở còn thơ…”

Advertisements

MỘT BẦY TRẺ

danh ran

Chúng sanh cầu an lạc…

Do chuyện bầy trẻ con, Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên. Continue reading “MỘT BẦY TRẺ”