CÂU CHUYỆN CỦA CHỈ MAN

cau chuyen chi man

Ai dùng các hạnh lành …

Câu chuyện này xảy ra khi đức Phật ở Kỳ Viên, liên hệ đến Trưởng lão Chỉ Man (Angulimàla tức Ương-quật-ma-la). Continue reading “CÂU CHUYỆN CỦA CHỈ MAN”

Advertisements

ÐỪNG GHÉT BỎ CHA MẸ

me cha

Tự mình y chỉ mình…

Câu này Phật dạy tại Kỳ Viên, liên quan đến bà mẹ của Trưởng lão Kumàra Kassapa. Continue reading “ÐỪNG GHÉT BỎ CHA MẸ”

Ai có thể thuần phục được thân và tâm của mình?

dieu phuc than tam

Mỗi khi đức Phật Thích-ca đi tới nơi nào thuyết pháp thì  luôn  có rất nhiều các vị đệ tử đi theo  vây quanh Ngài.

Continue reading “Ai có thể thuần phục được thân và tâm của mình?”