Tự cứu lấy mình

dua vao chinh minh

Thiện La Ni Tân  nghe nói đức Phật đang thuyết pháp tại Tinh xá Kỳ Viên.  Ngày hôm  ấy, ông thành tâm cung  kính một  mình đến  vườn Kỳ  Viên  mong   được  đức  Phật khai thị.   Nhưng  ông không vào thẳng trong tinh xá trang nghiêm hùng vĩ mà  chỉ  đứng  lảng  vảng  ngoài  rừng cây  do dự,  từ  xa nhìn vào  toà  Kỳ  Viên  tĩnh lặng  u  mỹ,  trong lòng  vô cùng  hâm mộ. Continue reading “Tự cứu lấy mình”

Advertisements

Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc của mọi người

Cho dua vung chac

Chúng ta sống trên cuộc đời này thật sự chịu sự tác động của rất nhiều thứ xung quanh, đôi lúc chúng ta rất mạnh mẽ, đôi lúc thì rất yếu đuối và luôn mong muốn có một chỗ dựa vững chãi cho mình nhìn về mà tựa, chỉ thế thôi đã cảm thấy ấm lòng và vững bước tiếp. Continue reading “Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc của mọi người”