Xứng danh Sứ Giả Đức Phật

su gia duc phat

Tại nơi tịnh xá Trúc Lâm

Thành Ba La Nại, mùa Xuân đã về

Đất trời tĩnh lặng bốn bề

Muôn hoa phô sắc sum suê trên cành Continue reading “Xứng danh Sứ Giả Đức Phật”

Advertisements

Dứt bỏ ảo tình

ao anh cuoc doi

Một thời Đức Phật Thích Ca

Ở thành Xá Vệ, nhà nhà an vui,

Ngài đi giáo hóa khắp nơi

Lời vàng thuyết pháp giúp đời thiết tha. Continue reading “Dứt bỏ ảo tình”

900 Tên cướp tìm về con đường hạnh phúc

con duong hanh phuc

Tại xứ Hungara Avanti gần núi Apavata có một Thiện nam tên la Sonati. Sonati xuất gia Sa di, ba năm sau mới xuất gia làm Tỳ Khưu. Ngày kia, ông xin phép Thầy tế độ đi đến Kỳ Viên Tịnh Xá hầu Phật. Continue reading “900 Tên cướp tìm về con đường hạnh phúc”

Lòng yêu thương của đạo sĩ A La

long yeu thuong

Một hôm đạo sĩ A La

Trên đường khất thực ghé qua một nhà

Chuyên buôn vàng bạc, ngọc ngà

Giàu sang tột bực, xa hoa tuyệt vời. Continue reading “Lòng yêu thương của đạo sĩ A La”