ÐẤNG TOÀN GIÁC

dau chan Phat

PHẨM: PHẬT

Ai chiến thắng…

Ðức Phật dạy câu này khi Ngài ngồi dưới cội Bồ-đề, có liên quan đến các cô gái con của ma vương, và được lặp lại ở nước Kurus, với Bà-la-môn Màgandiyà. Continue reading “ÐẤNG TOÀN GIÁC”

Advertisements

MỘT TỲ-KHEO TRỮ THỨC ĂN

tru thuc an

Tài sản không chất chứa …

Khi ngụ ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy như trên, liên quan đến Tôn giả Belatthisìsa. Continue reading “MỘT TỲ-KHEO TRỮ THỨC ĂN”

ÐẤNG NHƯ LAI KHÔNG ĐAU KHỔ

thoat khoi dau kho

Ðích đã đến không sầu …

Do câu hỏi của Jìvaka, Thế Tôn đã dạy như trên ở rừng xoài Jìvaka. Continue reading “ÐẤNG NHƯ LAI KHÔNG ĐAU KHỔ”

Hiểu đạo và tu đạo

hieu dao va tu dao

Có hai  anh em  nhà nọ cùng  xuất gia  theo Phật. Họ tu một  thời  gian  thì  từ  từ  tách nhau ra,  mỗi  người  rẽ  sang một  đường  lối khác biệt nhau. Người  anh thì  rất tinh tấn hành đạo,  còn người em thì  hết  sức cố gắng  học hỏi để hiểu đạo. Continue reading “Hiểu đạo và tu đạo”

Thiền định là bậc thang thứ nhì của sự giải thoát

Đời không phải giàu sang quyền chức là hạnh phúc. Cũng như gương lành của ngài Đại Đức Anuruddha Ngài là giòng Thích Ca được kế vị ngôi vua của Đức Tịnh Phạn Vương. Sau Ngài xuất gia, Ngài hằng ở dưới cội cây hoặc nơi rừng vắng. Khi Ngài ở những nơi ấy thường cho là rất sung sướng và nói rằng: Continue reading “Thiền định là bậc thang thứ nhì của sự giải thoát”

Niết Bàn ở đâu???

niet ban

Một ngày nọ, đức vua Mi Lan Đà hỏi đại đức Na Tiên:

  • Bạch ngài, cái chi sinh ra do thiện và ác, cái chi sinh ra do thời tiết, cái chi sinh ra do nhân?
  • Tâu đại vương: tất cả loài hữu tình: chúng sinh liên tục tồn sinh trong tam giới đều do thiện ác cơ cấu cả. Đất, nước, gió, núi cao, biển rộng, sông dài thì do thời tiết nóng lạnh tạo thành.

Continue reading “Niết Bàn ở đâu???”

Cả nhà tu tập

DON GIAN HOA CUOC SONG

Khi tìm hiểu về đạo, khi biết được nhiều về thế giới tâm linh, tôi đã biết được rất nhiều điều có thể giúp ích cho mình và cho mọi người. Nhưng trước khi giúp được mọi người tôi phải giúp mình trước đã, và tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện của đức phật, nghe rất nhiều bài giảng về các bài kệ của người, và suy tư về chúng, dần dần tôi hiểu được đâu là cội nguồn của đau khổ và đâu là đường phải đi cho kiếp sống này. Và tôi nghĩ mình phải giúp cho người khác cũng hiểu được những gì mà tôi đã hiểu. Nhưng nhìn xung quanh theo tôi cảm nhận rằng bạn bè tôi không ai đang có khả năng hiểu được những điều này, vì họ còn quá nhiều ham muốn và thiếu nhiều trải nghiệm trong cuộc đời, những điều họ nghĩ là hạnh phúc nhưng thật sự điều có nhân khổ trong đó. Continue reading “Cả nhà tu tập”