Hoang hậu Malika và con chó

Xe vua đẹp cũng già…

Tại Kỳ Viên Phật đã dạy câu trên liên quan đến hoàng hậu Mallikà. Continue reading “Hoang hậu Malika và con chó”

Advertisements

TRƯỞNG LÃO ĐẠI KAPPINA

truong lao kappina

Pháp hỷ đem an lạc…

Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Ðại Kappina. Continue reading “TRƯỞNG LÃO ĐẠI KAPPINA”

Cô bé lọ lem trở thành hoàng hậu

hoang-hau-lo-lem

Ngày  xưa  ở Ấn Độ có một  quả  núi  tên  là Trú Ám, trên núi,  có những gốc cổ thụ vươn lên tới trời,  có kỳ hoa dị thảo, bóng người lại thưa thớt, thật là một khung cảnh lý tưởng  cho việc tu hành. Continue reading “Cô bé lọ lem trở thành hoàng hậu”

Phước đức của hoàng hậu

phuoc duc

Đức Phật đã  từng dạy  rằng người  hành bố thí  là người  đang tạo  cho mình một gia  sản  vững  chắc.  Công  đức của  bố thí  không những thù thắng, mà còn là nơi nương  tựa  bảo đảm  và an toàn nhất. Những người hiện tại giàu  có trên thế  gian  chính là những người đã tạo nhân bố thí  trong kiếp  trước,  và họ đang hưởng  phúc  báo  của  công  đức  này.  Và người hành bố thí  ngày  nay  chính là  đang chuẩn bị hưởng hạnh phúc  trong tương  lai. Continue reading “Phước đức của hoàng hậu”

Người cứu hàng vạn sanh linh trong nhiều kiếp

hoang hau malika

Đêm nọ, đức vua Ba Tư Nặc nghe bốn tiếng “ Du Sa No So” rất lớn nên ghê sợ. Ngài lấy làm kinh khủng. Sáng hôm sau lâm trào, vua cho mời các thầy Bà la môn đoán mộng đến hỏi về bốn tiếng ghê rợn ấy. Các thầy đồng đáp: Continue reading “Người cứu hàng vạn sanh linh trong nhiều kiếp”