Một tảng đá

tang da trang

Mùa  xuân là  thời  gian   thích hợp  nhất cho việc trồng trọt, thế  nên  có ông nông phu nọ nghĩ  đến chuyện khai khẩn, gieo trồng canh tác trên một mảnh đất  xưa nay  vẫn  bị bỏ hoang. Continue reading “Một tảng đá”

Advertisements

Phước báu đến ngay trước mắt

ngheo doi

Vợ chồng chàng Kế Sa La

Kiếm ăn vất vả, cửa nhà khó khăn

Nhưng vui sống cảnh thanh bần

Hiền lành, chân thật, xa gần mến thương Continue reading “Phước báu đến ngay trước mắt”

Cứu chim sẻ – Con cháu bốn đời vinh hiển

chim se

Vào đời Hán, ở phía Bắc núi Hoa Âm có một gia đình họ Dương, chuyên về nông nghiệp, chỉ sinh một cậu con trai, đặt tên là Dương Bảo. Cậu Bảo từ bé đã thông minh, lanh lợi, mày thanh, mắt sáng, đầu để hai bím tóc, ai trông thấy cũng yêu mến. Continue reading “Cứu chim sẻ – Con cháu bốn đời vinh hiển”