Lòng tham tai hại

long tham tai hai

Hồi còn tại thế xưa kia

Trên đường giáo hóa Phật đi qua làng

Ngài đi cùng ông A Nan

Khai tâm gieo ánh đạo vàng giúp dân. Continue reading “Lòng tham tai hại”

Advertisements

Hết lòng tham mới là hạnh phúc

Chúng ta thường suy nghĩ rằng khi chúng ta đầy đủ mọi thứ mới là hạnh phúc, chúng ta đạt được những điều mình mong muốn mới là hạnh phúc, chúng ta không còn thiếu thốn gì nữa mới là hạnh phúc, nhưng chúng ta đã quên định nghĩa lại rằng thế nào là đầy đủ, thế nào là đạt được điều mình mong muốn, thế nào là thiếu thốn. Thế nên chúng ta đạt được điều này rồi lại muốn đạt được điều khác hơn nữa và cứ như thế những mong muốn của ta không có giới hạn, cứ như thế chúng ta chỉ đạt được những hạnh phúc ngắn ngủi mà chúng ta đang tìm kiếm. Continue reading “Hết lòng tham mới là hạnh phúc”