CÁI CHẾT CỦA ÐẠI MỤC-KIỀN-LIÊN

Dùng trượng phạt không trượng…

Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm, liên quan đến Ðại Mục-kiền-liên. Continue reading “CÁI CHẾT CỦA ÐẠI MỤC-KIỀN-LIÊN”

Advertisements

TỲ-KHEO VÀ CON MA

bong nu

Chớ nói lời độc ác…

Vì Trưởng lão Kundadhàna mà Thế Tôn dạy câu trên khi ngụ tại Kỳ Viên. Continue reading “TỲ-KHEO VÀ CON MA”

THỢ KIM HOÀN, TỲ-KHEO VÀ CON NGỖNG

ThayTyKheoVaConNgong

Một số sinh bào thai…

Phật đã dạy như thế khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Tissa, người thường đến thợ kim hoàn khất thực. Continue reading “THỢ KIM HOÀN, TỲ-KHEO VÀ CON NGỖNG”

Kẻ cứng đầu gặp quả báo

 

tissa cung dau

Nó mắng tôi, đánh tôi…

Lời giáo huấn này đức Ðạo sư dạy Trưởng lão Tissa lúc Ngài trú tại tịnh xá Kỳ Viên. Continue reading “Kẻ cứng đầu gặp quả báo”

Vua rồng và tiếng chuông chùa

vua rong

Tại đỉnh núi  Hy Mã Lạp  Sơn có một cái ao lớn,  trong đó  có rất nhiều rồng.  Chúng thường nổi  gió to  bão  lớn,  làm  ngã  đổ cây  rừng, gây nguy  hại  cho dân  chúng sống  ở dưới chân núi.  Vì vậy tiếng than khóc  của  người  dân  vang  thấu tới trời,  kẻ thì  dọn  đi nơi khác, người  thì  chết  bỏ xác,  thật là thê lương! Continue reading “Vua rồng và tiếng chuông chùa”