CÁI CHẾT CỦA ÐẠI MỤC-KIỀN-LIÊN

Dùng trượng phạt không trượng…

Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm, liên quan đến Ðại Mục-kiền-liên. Continue reading “CÁI CHẾT CỦA ÐẠI MỤC-KIỀN-LIÊN”

Advertisements

Cứu vật, vật trả ơn

ran tra on

Dưới đây là một câu chuyện về nhân quả cứu mạng con vật rất ý nghĩa, mong các bạn nhận được nhiều lợi ích từ câu chuyện này. Continue reading “Cứu vật, vật trả ơn”

THỢ KIM HOÀN, TỲ-KHEO VÀ CON NGỖNG

ThayTyKheoVaConNgong

Một số sinh bào thai…

Phật đã dạy như thế khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Tissa, người thường đến thợ kim hoàn khất thực. Continue reading “THỢ KIM HOÀN, TỲ-KHEO VÀ CON NGỖNG”