THỢ KIM HOÀN, TỲ-KHEO VÀ CON NGỖNG

ThayTyKheoVaConNgong

Một số sinh bào thai…

Phật đã dạy như thế khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Tissa, người thường đến thợ kim hoàn khất thực. Continue reading “THỢ KIM HOÀN, TỲ-KHEO VÀ CON NGỖNG”

Advertisements

TỪ BỎ ĐEN TỐI

phap den

Kẻ trí bỏ phép đen …

Câu này Thế Tôn dạy tại Kỳ Viên, liên quan đến năm mươi Tỳ-kheo đến thăm. Continue reading “TỪ BỎ ĐEN TỐI”

Niết Bàn ở đâu???

niet ban

Một ngày nọ, đức vua Mi Lan Đà hỏi đại đức Na Tiên:

  • Bạch ngài, cái chi sinh ra do thiện và ác, cái chi sinh ra do thời tiết, cái chi sinh ra do nhân?
  • Tâu đại vương: tất cả loài hữu tình: chúng sinh liên tục tồn sinh trong tam giới đều do thiện ác cơ cấu cả. Đất, nước, gió, núi cao, biển rộng, sông dài thì do thời tiết nóng lạnh tạo thành.

Continue reading “Niết Bàn ở đâu???”

Thân – Khẩu – Ý là Gieo hay Gặt?

gieo va gat

Trước khi tìm hiểu thân – khẩu – ý là gieo hay gặt? Thì chúng ta phải hiểu chúng là gì thật rõ ràng. Theo như đức Phật, mọi nghiệp tốt và xấu đều gây ra bởi thân khẩu và ý, tức là khi ta làm bất kể một việc gì đó là thân, ta nói bất cứ điều gì đó là khẩu, và khi ta suy nghĩ về bất kỳ điều gì đó là ý. Do đó khi chúng ta đang làm, đang nói, đang suy nghĩ gì đó là chúng ta đang tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác cho chính bản thân mình. Continue reading “Thân – Khẩu – Ý là Gieo hay Gặt?”