Trải nghiệm đất trời Tây Nguyên

Trong một lần đi công việc đến tây nguyên mà cụ thể là huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk nông. Tôi đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời mà tôi muốn chia sẻ với mọi người, dù đã đến đây là lần thứ 3, nhưng trong lần này tôi mới cảm nhận hết cái đẹp ở nơi đây, thật sự là một nơi tuyệt vời để sinh sống. Continue reading “Trải nghiệm đất trời Tây Nguyên”

Advertisements