PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH

hanh bo thi

Keo kiết không sanh thiên …

Câu chuyện này xảy ra, khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến phẩm vật tối thắng. Continue reading “PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH”

Advertisements

MỘT KỸ NỮ CÁM DỖ MỘT TỲ-KHEO

ky nu

Khả ái thay núi rừng …

Câu này Thế Tôn dạy ở Kỳ Viên, liên quan đến một phụ nữ. Continue reading “MỘT KỸ NỮ CÁM DỖ MỘT TỲ-KHEO”

MỘT TỲ-KHEO TRỮ THỨC ĂN

tru thuc an

Tài sản không chất chứa …

Khi ngụ ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy như trên, liên quan đến Tôn giả Belatthisìsa. Continue reading “MỘT TỲ-KHEO TRỮ THỨC ĂN”

THOÁT KHỎI TRÓI BUỘC

noi cu ngu

Tự sách tấn, chánh niệm …

Thế Tôn đã dạy câu trên, liên quan đến Trưởng lão Ðại Ca-diếp tại Trúc Lâm. Continue reading “THOÁT KHỎI TRÓI BUỘC”

ÐẤNG NHƯ LAI KHÔNG ĐAU KHỔ

thoat khoi dau kho

Ðích đã đến không sầu …

Do câu hỏi của Jìvaka, Thế Tôn đã dạy như trên ở rừng xoài Jìvaka. Continue reading “ÐẤNG NHƯ LAI KHÔNG ĐAU KHỔ”