ÐẠO SĨ LÕA THỂ JAMBUKA

an-si-8

Tháng tháng với ngọn cỏ…

Phật dạy như thế tại Trúc Lâm liên quan đến đạo sĩ lõa thể Jambuka. Continue reading “ÐẠO SĨ LÕA THỂ JAMBUKA”

Advertisements