LONG VƯƠNG VÀ ÁI NỮ

Khó thay được làm người …

Câu chuyện này được kể lại khi đức Phật ngồi dưới bảy cây Sirìsaka, gần Ba-la-nại, liên hệ đến Long vương Erakapatta. Continue reading “LONG VƯƠNG VÀ ÁI NỮ”

Advertisements

PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH

hanh bo thi

Keo kiết không sanh thiên …

Câu chuyện này xảy ra, khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến phẩm vật tối thắng. Continue reading “PHẨM VẬT KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH”

HOÀNG TỬ VÔ ÚY (ABHAYA) MẤT HẦU THIẾP

noi buon

Hãy đến nhìn đời này …

Câu chuyện này xảy ra khi đức Ðạo sư ở Trúc Lâm (Veluvana), liên quan tới hoàng tử Vô Úy. Continue reading “HOÀNG TỬ VÔ ÚY (ABHAYA) MẤT HẦU THIẾP”

ÐỨC PHẬT VỀ THĂM CA-TỲ-LA-VỆ

duc Phat khat thuc

Nỗ lực, chớ phóng dật …

Câu Pháp Cú này được đức Phật nói ra khi Ngài đang ở Banyan Grove, liên quan tới phụ vương Ngài. Continue reading “ÐỨC PHẬT VỀ THĂM CA-TỲ-LA-VỆ”