Quỷ mẹ

quy me

Lúc đức Phật thuyết pháp ở nước Đại Đâu thì  ở trong nước ấy có một  người  đàn  bà sinh được  rất nhiều con,  và  rất thương yêu  con  của mình nhưng lại thích bắt  cóc con người khác về ăn thịt. Continue reading “Quỷ mẹ”

Advertisements

Bửa cơm cúng dường

Phật khi còn tại thế gian

Thường ngày đi khắp xóm làng nơi nơi

Với hàng đệ tử của ngài

Để cùng khất thực với người thiện tâm Continue reading “Bửa cơm cúng dường”