Giáo dục hạnh phúc mỹ mãn

Câu chuyện Trí Huệ Phật Giáo

Advertisements

ÐỪNG GHÉT BỎ CHA MẸ

me cha

Tự mình y chỉ mình…

Câu này Phật dạy tại Kỳ Viên, liên quan đến bà mẹ của Trưởng lão Kumàra Kassapa. Continue reading “ÐỪNG GHÉT BỎ CHA MẸ”