CÂU CHUYỆN CỦA CHỈ MAN

cau chuyen chi man

Ai dùng các hạnh lành …

Câu chuyện này xảy ra khi đức Phật ở Kỳ Viên, liên hệ đến Trưởng lão Chỉ Man (Angulimàla tức Ương-quật-ma-la). Continue reading “CÂU CHUYỆN CỦA CHỈ MAN”

Advertisements

CÔ GÁI GIANG HỒ CỨU MẠNG MỘT CƯ SĨ

cu si thanh tinh

Tự mình làm điều ác …

Vì chuyện Culla Kàla, Phật dạy câu trên tại Kỳ Viên. Continue reading “CÔ GÁI GIANG HỒ CỨU MẠNG MỘT CƯ SĨ”

Ác quỷ

ac quy

Thời xưa có một người tốt bụng, thích làm việc  thiện và  cũng  là  một  vị  Phật tử thuần thành. Ông  thường lập  đàn  trai trong nhà để cúng  dường  chư  tăng, cho nên  cũng  thường thân cận với nhiều vị thiện tri thức  và các vị cao tăng. Continue reading “Ác quỷ”

So sánh phúc báo

so sanh phuc bao

Cách   đây   chừng  hơn   2.400   năm,  nước Ấn Độ giống  như  vào  thời  Chiến quốc  ở Trung Hoa, chia thành rất nhiều nước nhỏ và rất nhiều bộ lạc. Vua  A Dục,  một  vị vua  có phúc  báo thù thắng, đã chinh phục  tất cả các nước nhỏ và các bộ lạc ấy quy làm  thành một  quốc gia.  Đó cũng  là lần  đầu  nước Ấn Độ được thống nhất trong lịch sử. Continue reading “So sánh phúc báo”

Ác khẩu và quả báo

khi cung duong phat

Ngày xưa,  trong thành Xá Vệ có một  người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi  rồi mà  chưa  có con. Hai  vợ chồng  rất lo lắng, liền đến  một  nhà Bà-la-môn xin  bốc một  quẻ  bói xem  sau này  có sinh được đứa  con trai hay  con gái  nào  không? Nhưng họ vô cùng  thất vọng nghe thầy bói trả lời rằng suốt  đời họ sẽ không có con. Continue reading “Ác khẩu và quả báo”