CHÁU CỦA XÁ-LỢI-PHẤT

tho lua

Dầu trải một trăm năm …

Khi ngụ tại Trúc Lâm, Phật đã dạy câu trên vì chuyện cháu của Trưởng lão Xá-lợi-phất. Continue reading “CHÁU CỦA XÁ-LỢI-PHẤT”

Advertisements

KHÔNG TIN VÀO AI KHÁC

ngai xa loi phat

Không tin vào ai khác …

Thế Tôn đã dạy câu này tại Kỳ Viên, về Trưởng lão Xá-lợi-phất. Continue reading “KHÔNG TIN VÀO AI KHÁC”

SA-DI BẢY TUỔI ĐƯỢC LÒNG MỌI NGƯỜI

sadi bay tuoi

Khác thay duyên thế lợi …

Thế Tôn đã dạy như thế ở Kỳ Viên do chuyện Trưởng lão Vanavàsi Tissa. Continue reading “SA-DI BẢY TUỔI ĐƯỢC LÒNG MỌI NGƯỜI”

Tinh xá và thiên cung

tinh xa va thien cung

Xá-lợi-phất là một trong các vị đệ tử hàng đầu  của  đức Phật. Từ khi  ngài  bỏ ngoại đạo về quy y Phật thì Tăng đoàn lớn mạnh lên rất nhiều, vì ngài đã dẫn theo thêm cả một đồ chúng đông đảo cùng lúc xuất gia theo Phật. Continue reading “Tinh xá và thiên cung”