Tâm độc địa

tam doc dia

Trong  xã hội ngày  xưa  có một  tập  tục  rất xấu,  đó là  khi  hai  vợ chồng  cưới nhau được  vài  năm, nếu  người  vợ chưa  sinh sản  được  thì người chồng  thường cưới thêm vợ lẽ, khiến cho hòa khí trong gia đình vì thế  mà tan nát. Continue reading “Tâm độc địa”

Advertisements

Nai biết trọng chữ tín

nai trong chu tin

Trong  một khu rừng thẳm trên núi  cao có một  bầy  nai  cùng  nhau chung sống,  con số lên tới cả trăm con. Chúng đi theo  những cánh đồng xanh mơn mởn,  vừa  ăn  vừa  đùa  giỡn, chẳng mấy  chốc tiến dần  đến  chốn thị  thành có người ở. Continue reading “Nai biết trọng chữ tín”

Con chó biến thành bà hoàng

cho gap ty kheo

Vào  thời  Phật pháp thịnh hành ở Trung Ấn Độ, trong một  toà  thành nọ, có vị đệ tử tại gia của đức Phật phát tâm cúng dường một vị tỳ- kheo, đi tìm  hỏi khắp nơi mới gặp được một vị tỳ-kheo đã chứng quả  A-la-hán, bèn thỉnh vị này mỗi ngày  đến nhà mình để cúng  dường. Continue reading “Con chó biến thành bà hoàng”

Tâm an thì đất bằng

tam an thi dat bang

Vào đời quá  khứ,  Bồ Tát  Trì Địa sinh đúng vào  thời  đức  Như  Lai  Phổ  Quang xuất thế.  Ngài  mới nghe qua  Phật pháp liền  phát tâm xuất gia,  và phát nguyện rằng hễ ngài  còn sống  đời nào  thì trong đời sống  ấy  ngài  sẽ  dùng hết  sức  lực  vì chúng sinh mà  xây  cầu  đắp  đường.  Phàm thấy có chỗ  nào nguy  hiểm  thì  ngài  gia công tu sửa  cho con đường  giao thông được thuận lợi an toàn. Trong nhiều đời như  thế, Bồ Tát  Trì  Địa  cứ một  lòng  làm  việc khổ  nhọc,  không giải  đãi,  không mệt  mỏi, không than vãn,  không khoe khoang. Continue reading “Tâm an thì đất bằng”

Cứu Vật Vật trả Ơn – Cứu Nhơn Nhơn Trả Quáng

cuu ran chua

Lúc đức Phật Thích-ca còn ở nhân địa  tu đạo  Bồ Tát, Ngài  đã  từng sinh ra làm một  vị đại  phú  ông rất giàu  có. Cây  gỗ trong rừng và mỏ khoáng trong núi  đều  thuộc sở hữu  của  ông, dùng suốt  đời cũng  không hết.  Còn  nói về tiền bạc  thì  phải đếm  lên  tới cả ngàn vạn  ức tiền vàng, tha hồ sử dụng chi tiêu.

Continue reading “Cứu Vật Vật trả Ơn – Cứu Nhơn Nhơn Trả Quáng”

Thần thông không chống được nghiệp lực

muc kieng lieng

Trong  số 16 vị đệ tử  công  hạnh siêu  việt của  đức Phật, Xá-lợi-phất Mục-kiền-liên  là hai  nhân vật  xuất sắc nổi bật  nhất. Nói đến  trí huệ  của Xá-lợi-phất và thần thông của Mục-kiền-liên, thì  ai ai cũng  đều  phải công nhận rằng không có vị đệ tử nào khác có thể so sánh được với hai ngài. Chính đức Phật cũng  thường hay  khen ngợi những thành tựu  thù thắng ấy của hai  ngài.

Continue reading “Thần thông không chống được nghiệp lực”

Ác khẩu lưỡng thiệt

ac khau

Ngày xưa  có một  ông trưởng giả rất giàu có, tiền muôn bạc  triệu, tài sản  dùng suốt  đời không hết,  lại  có người  vợ vừa  xinh  đẹp  vừa hiền đức, nên  đã hạnh phúc  lại càng  hạnh phúc  hơn.

Continue reading “Ác khẩu lưỡng thiệt”