CÂU CHUYỆN CỦA CHỈ MAN

cau chuyen chi man

Ai dùng các hạnh lành …

Câu chuyện này xảy ra khi đức Phật ở Kỳ Viên, liên hệ đến Trưởng lão Chỉ Man (Angulimàla tức Ương-quật-ma-la). Continue reading “CÂU CHUYỆN CỦA CHỈ MAN”

Advertisements

Vua A Dục hối lỗi

sam hoi

Một  trăm năm sau   khi  đức  Phật nhập Niết-bàn, vị vua  trị vì nước Ấn Độ tên là A Dục. Vua A Dục tính tình vô cùng tàn bạo, thích tự tay  giết  người,  và lấy chuyện giết  người làm  niềm  vui. Continue reading “Vua A Dục hối lỗi”

Hối lỗi thoát khổ

sam hoi thoat kho

Lúc  đức  Phật còn  tại thế  thường hay  có nhiều vị vua  chúa, đại  thần đến  thỉnh mời  Ngài  cho họ  được cúng  dường.  Đó là  vì Thế  Tôn từ bi, muốn cho chúng sinh nào  cũng  có thể  gieo trồng phúc  điền.

Continue reading “Hối lỗi thoát khổ”

Hào quang đức Phật

anh sang duc Phat

Ở thành Xá Vệ có một  vị trưởng lão  tên  là Tài Đức. Ông có một đứa  con trai, mới lên năm tuổi  đã thường được ông dạy  cho niệm  câu  “Nam Mô Phật”. Đứa  bé rất khôn  ngoan nên  học xong là biết niệm  “Nam  Mô Phật” ngay, do đó được  cha  rất mực cưng chìu.

Continue reading “Hào quang đức Phật”

Lỗi của người giàu có

loi nguoi giau co

Cách  đây  hơn  hai  ngàn năm trăm năm về trước,  ở Ấn Độ, đâu  đâu  cũng  có thể  nghe được tiếng thuyết pháp của  đức Phật. Để pháp âm  vi diệu được lưu truyền mãi mãi, cứu vớt chúng sinh đang trầm luân trong biển  khổ,  Ngài  không ngại  gian  nan, không phút nào  nghỉ  ngơi, kim  thân Ngài  vì thế  đã đi qua  hết  mọi hang cùng  ngõ hẻm  của nước Ấn Độ. Continue reading “Lỗi của người giàu có”

Bộ Tri Ca tỉnh ngộ

bo tri ca tinh ngo

Vào thời đức Phật còn tại thế,  trong thành Xá Vệ có một người rất giàu  tên  là Bộ Tri Ca, cha mẹ qua  đời sớm, vì thế  thuở  ấu thời ông không được giáo dục đàng hoàng. Continue reading “Bộ Tri Ca tỉnh ngộ”