Bẫy chim tạo nghiệp ác cho đời sau

 

chim ung

Không bao lâu thân này …

Ðức Phật dạy câu trên lúc ở Xá-vệ liên quan đến Trưởng lão Pùtigatta Tissa. Continue reading “Bẫy chim tạo nghiệp ác cho đời sau”

Advertisements

Kẻ cứng đầu gặp quả báo

 

tissa cung dau

Nó mắng tôi, đánh tôi…

Lời giáo huấn này đức Ðạo sư dạy Trưởng lão Tissa lúc Ngài trú tại tịnh xá Kỳ Viên. Continue reading “Kẻ cứng đầu gặp quả báo”

Chuyện kiếp xưa

nga quy

Bảy trăm năm sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, tại nước  Kế  Tân  ở miền  Bắc Ấn Độ có một long vương hung ác tên  là A Lợi Na xuất hiện, thường nổi gió to sóng  lớn nhiễu hại  dân  chúng, gây  ra những tai họa  rung trời  chuyển đất. Lúc đó có hai  ngàn vị A-la-hán phát tâm vận  dụng tất cả thần lực của  mình để đuổi  long  vương  A Lợi Na  ra khỏi  bờ cõi. Continue reading “Chuyện kiếp xưa”

Bà lão bộc

la hau la ba lao boc

Trưởng  giả  Tu-đạt tại thành Xá Vệ nước Ấn Độ là một vị “đại thí giả”, hễ có người nghèo  khổ bần  cùng  đến cầu xin ông cứu giúp,  ông liền làm  cho người  ấy được toại  ý. Nhất là đối với Tam  bảo thì  ông lại càng  cung  kính tôn thờ, thường cúng  dường đức Phật và chư tăng. Continue reading “Bà lão bộc”

Ác khẩu và quả báo

khi cung duong phat

Ngày xưa,  trong thành Xá Vệ có một  người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi  rồi mà  chưa  có con. Hai  vợ chồng  rất lo lắng, liền đến  một  nhà Bà-la-môn xin  bốc một  quẻ  bói xem  sau này  có sinh được đứa  con trai hay  con gái  nào  không? Nhưng họ vô cùng  thất vọng nghe thầy bói trả lời rằng suốt  đời họ sẽ không có con. Continue reading “Ác khẩu và quả báo”

Quả báo của sự keo kiệt

nga quy

Ở miền Nam Ấn Độ, cách  thành Vương  Xá không xa có một khu rừng trúc u nhã, yên tịnh tên  là  Ca  Lan  Đà.  Trúc  trong rừng ấy  vừa  cao vừa  rậm rạp, bao quanh một  khu tinh xá lớn và tráng lệ, do vua  Tần  Bà Sa La xây dựng  và cúng  dường  đức Phật. Đó chính là   tinh xá Trúc  Lâm, là nơi đức Phật cùng rất đông đệ tử của Ngài  cư ngụ,  và cũng là nơi mà đức Phật thường giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều người nghe. Continue reading “Quả báo của sự keo kiệt”